konfiguracija mreže:
WWW: -
FTP: - 10.111.0.2
DC++ hub: - 10.111.0.2


programi:


wifi mreže:
www.znet
10.168.4.2
start.wifihr
10.14.21.11

     
    Game serveri    
       
 

Na glavnom serveru su pokrenuti slijedeći game serveri:

World of Warcraft - The Burning Crusade
Staviti u realmlist.wtf server na: wow.pojwir ili pojatno.dyndns.org (internet)
Account kreirati na http://freewow.dyndns.org/mangos ili http://www.pojwir/mangos/

Call of Duty 2 i 4
COD2 - 10.111.0.2 ili cod2.pojwir
COD4 - 10.111.0.2:28961

Quake (fQuake)
10.111.0.2
Skinuti cijeli Quake direktorij, instalirati Quake, te zatim instalirati fquake15beta_installer.exe u Quake direktorij (izabrati minimum).
Spaja se sa /conect 10.111.0.2

Unreal Tournament
10.111.0.2

Doom 2 (Zdaemon)
Pokrenuti zlauncher iz start - programs - zdaemon i kliknuti local.
   
   
Isprintaj stranicu